Έδρα: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 6944595469

E-mail: strantzalisalexandros@gmail.com